skip to Main Content

De Wilde Veiligheid

Als het gaat om regie en verbeteren

Veiligheid

Heeft u als opdrachtgever of als hoofdaannemer te maken met een complex bouwproject waar verschillende partijen werken of waar een bovengemiddeld risico voor een arbeidsongeval bestaat, dan is het belangrijk dat u het overzicht behoudt. De Wilde Veiligheid kan u hierbij helpen.

Veiligheid dat staat als een huis!

Wij kunnen voor onze opdrachtgevers de veiligheid op (bouw)project verzorgen waarbij oog is voor de (veiligheids)belangen van alle betrokkenen. Hierbij kunnen wij assisteren met het opstellen van de benodigde V&G plannen en het beoordelen van diverse werkplannen.

Daarnaast voeren wij op een objectieve en coachende wijze veiligheidsinspecties uit. Tijdens de inspecties wordt samen met medewerkers en leidinggevende gezocht naar de beste veiligheidsoplossingen. Hierbij wordt gezocht naar de best werkzame manier en wordt tevens getracht de veiligheidscultuur binnen het gehele bedrijf op het hoogst mogelijke niveau te krijgen.

Iedereen weer veilig en gezond naar huis. Dit is de drijfveer van onze veiligheidskundigen.

Wat biedt De Wilde veiligheid

De Wilde Veiligheid kan voor u de V&G coördinatie op uw bouw verzorgen waarbij oog is voor de (veiligheids) belangen van alle betrokkenen. Hierbij kunnen wij u assisteren met het opstellen van de benodigde V&G plannen en het beoordelen van diverse werkplannen.

Daarnaast voert De Wilde veiligheid op een objectieve en coachende wijze bouw veiligheidsinspecties uit. Tijdens de inspecties wordt samen met medewerkers en leidinggevende gezocht naar de beste veiligheidsoplossingen. Hierbij wordt gezocht naar de best werkzame manier en wordt tevens getracht de veiligheidscultuur binnen het gehele bedrijf op het hoogst mogelijke niveau te krijgen.

Geen veiligheidsvraagstuk is voor De Wilde een obstakel. Voor het opstellen van veiligheidsplannen (V&G-plan), opstellen van risico inventarisaties, houden van veiligheidstoezicht, geven van voorlichting of het uitvoeren van ongevalsonderzoeken draaien de veiligheidskundigen van De Wilde hun hand niet om.

Veilig werken door kennis

Daarnaast is het voor u als opdrachtgever of als hoofdaannemer belangrijk dat u het overzicht behoudt. De Wilde Veiligheid verzorgt dan ook niet alleen het inspectie gedeelte maar wij kunnen, indien gewenst, ook een uitgebreide rapportage en (trend) analyse voor u verzorgen. Op basis van deze analyse kunnen wij verbetervoorstellen presenteren en u helpen met een plan van aanpak. Zo houd u te allen tijde het overzicht en blijft daarmee ‘in control’.

De ruim 20 veiligheidskundige binnen De Wilde hebben ieder een eigen expertise. Hierdoor kunnen wij u als opdrachtgever altijd een passend antwoord geven op uw veiligheidsvraagstuk.  De Wilde beschikt naast ruim 20 vaste medewerkers over een enorm netwerk van deskundige. Door in zee te gaan met De Wilde trekt u dus niet alleen die ene veiligheidskundige naar binnen maar gelijk een groot netwerk van deskundigheid.

Iedereen weer veilig en gezond naar huis. Dit is de drijfveer van onze veiligheidskundigen. Door het vroegtijdig signaleren van risico’s kunnen zij deze risico’s op een coachende en pragmatische aanpak ombuigen naar een beheerste situatie en ongevallen voorkomen.

De RI&E

Het hebben van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is voor iedere werkgever in Europa verplicht. In Nederland hebben we deze Europese verplichting opgenomen in de Arbowet onder artikel 5.

Een goede RI&E beschrijft alle gevaren en risico’s binnen uw bedrijf. Met alleen het vastleggen van de gevaren en risico’s bent u er echter nog niet. De gevaren en risico’s moeten met passende maatregelen worden gereduceerd naar een aanvaardbaar niveau. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een plan van aanpak (PvA), dit is dus een wettelijk verplicht onderdeel van de RI&E. In het PvA staat tevens wie de maatregel gaat uitvoeren en wanneer deze gerealiseerd moet zijn. Dit laatste hangt voornamelijk af van de urgentie.

De Wilde stelt in samenwerking met u en eventueel een ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of preventiemedewerker een RI&E en PvA op. Zo bent u zeker van dat u een kwalitatief goede RI&E heeft voor uw bedrijf.

In vrijwel alle gevallen bent u wettelijk verplicht om uw RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. De Wilde heeft gecertificeerde kerndeskundigen in vaste dienst die de toetsing kunnen verrichten. Hierdoor kunnen wij u de juiste expertise en kwaliteit bieden die u van ons mag verwachten en die volledig aansluit bij de wetgeving.

Geïnteresseerd? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken. Bel ons op 0251 – 222262 en vraag naar Joep Bloedjes

Wat wij nog meer doen

opleidingen-831a22
advies-244359
veiligheid-9d7c4f
bodem-1f5a37
Back To Top