skip to Main Content

Met een proactieve en pragmatische aanpak kunt u op ons bouwen. Onze adviseurs stomen uw organisatie klaar om gecertificeerd te worden of gecertificeerd te blijven voor de meest uiteenlopende kwaliteit-, veiligheid- en milieu normeringen.

Onze docenten zijn op dagelijkse basis werkzaam in de bouw en industrie. Ze passen de opgedane praktijkkennis en ervaringen toe bij het geven van veiligheid- en bodemopleidingen als VCA, BHV en DLP. Hierdoor is een praktijkgerichte opleiding gegarandeerd.

Iedereen weer veilig en gezond naar huis. Dit is de drijfveer van onze veiligheidskundigen. Door het vroegtijdig signaleren van risico’s kunnen zij deze risico’s op een coachende en pragmatische aanpak ombuigen naar een beheerste situatie en ongevallen voorkomen.

Je weet nooit welke risico’s zich verschuilen in onze bodem. Onze bodemspecialisten kunnen de resultaten van een bodemonderzoek omzetten in een pragmatisch en deskundig veiligheids- en milieu advies bij het werken in- of met verontreinigde grond.

Back To Top