skip to Main Content

Bodem opleidingen

Onze bodem specialisten werken vanaf kantoor EN in het veld waardoor er goede praktijkgerichte bodem opleidingen tot stand zijn gekomen.

Bodem opleidingen

Bij De Wilde opleidingen bieden wij u diverse bodemopleidingen aan. Zo kunt u kiezen uit de DLP cursus, een DLP herhalingscursus of de (e-learning) cursus OPM.

Opleiding tot DLP

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Zoals verwoord in de CROW-publicatie 400.

De DLP-er voert zelfstandig zijn/haar taken uit met voldoende kennis van de wetgeving, het proces, risico’s en de te treffen maatregelen, om de werkzaamheden op een verantwoorde manier te laten verlopen. Daarbij treedt de DLP-er handelend en corrigerend op bij het niet voldoen aan de door de betrokken deskundige vastgestelde te treffen maatregelen, overschrijden van de actiewaarden en/of onvoorziene omstandigheden. De DLP-er is verantwoordelijk voor het opnemen van registraties in het logboek.

De Wilde Opleidingen heeft een DLP cursus ontwikkeld waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wet- en regelgeving
  • Voorbereiding van werkzaamheden in of met verontreinigde grond of grondwater
  • (Bodem)onderzoek en V&G aspecten in de ontwerpfase
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of grondwater
  • Risicoherkenning, -beoordeling en beheersing
  • Arbeidshygiëne
  • Milieuhygiëne
  • Metingen & meetstrategieën
  • Vaardigheden voor het geven van leiding en het houden van toezicht
  • Niet voorziene situaties en opschalen

Na afloop van de cursus doet u examen en ontvangt u een certificaat en een pasje. Hiermee voldoet u aan de voorwaarden van de CROW 400.

Herhaling DLP

Degene die al in het bezit zijn van een DLP certificaat en die binnenkort verloopt of al verlopen is, kan gebruik maken van onze herhalingscursus. Deze cursus bestaat uit één dag, waar alle stof nog even wordt doorgenomen. De dag wordt afgesloten met een examen.

Bij welslagen van het examen ontvangt de deelnemer een certificaat die vijf jaar geldig is.

OPM (e-learning) cursus

De cursus operationeel medewerker is bedoeld voor alle operationele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond(water) of baggerspecie. Zij dienen basiskennis te hebben zodat zij op een verantwoordelijke manier om kunnen gaan met bijvoorbeeld de mogelijke blootstellingsrisico’s. De cursus voldoet aan de eindtermen van de CROW 400 en is vormgegeven in een e-learningmodule. Dit houdt in dat elke deelnemer een eigen inlogcode krijgt, waarmee hij of zij kan inloggen op de website opm.werktveilig.nl. Op deze site doorloopt de deelnemer alle hoofdstukken van de OPM-cursus. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen. Bij voldoende juiste antwoorden kan het volgende hoofdstuk worden gestart. De inlogcode blijft zes maanden geldig, dus er kan zelf gekozen worden in welk tempo de hoofdstukken doorlopen worden. Wanneer alle hoofdstukken zijn afgerond kan het bewijs van deelname worden geprint.

Bekijk de agenda en plan een DLP-cursus in

Geïnteresseerd? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken. Bel ons op 0251 – 222262 en vraag naar Christian Schoenmaker.

Wat wij nog meer doen

Back To Top